WYTYCZNE DOTYCZĄCE BADAŃ LEKARSKICH SPORTOWCÓW

Informujemy, że 07 maja 2020 roku w Dzienniku Ustaw RP ukazało się obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30.04.2020 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia. W załączeniu pismo przewodnie Dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji UM w Toruniu Pani Marioli Soczyńskiej, tekst jednolity rozporządzenia, a także ulotka informacyjna Kujawsko-Pomorskiego Centrum Medycyny Sportowej Sportvita Toruń, gdzie można wykonać sportowe badania lekarskie w ramach NFZ.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia
Pismo przewodnie Dyrektor WSiR UM w Toruniu
Ulotka informacyjna SPORTVITA TORUŃ