Wymagania egzaminacyjne

FUNKCJA STOPNI UCZNIOWSKICH I MISTRZOWSKICH

Poziom osiągnięty w nauce karate oznaczany jest kolorem pasa i powinien dokładnie odzwierciedlać nabyte umiejętności. W tym sensie pas jest podstawowym źródłem mówiącym o poziomie wyszkolenia oraz o zakresie wiedzy, jaką dany uczeń powinien posiadać. System pasów pozostaje w zgodzie z ideą karate jako ciągłego procesu nauki i doskonalenia od pierwszych stopni uczniowskich do najwyższych mistrzowskich. Pas symbolizuje nieustającą pracę w codziennym treningu i rozwój jednostki w sztuce karate.
Kandydat, który podchodzi do egzaminu, mając pewność, że zdobędzie pas, musi wykazać się kondycją fizyczną i wiedzą o wymaganych technikach. Podejściem swym wskazuje na niezbędną dojrzałość umysłową, zrównoważenie wewnętrzne, wiarę w siebie oraz zaufanie w wynik egzaminu. Fizycznie i psychicznie jest gotów dać z siebie wszystko. W tym sensie cały proces przygotowywania się do egzaminu podporządkowany jest ostatecznemu celowi osiągnięcia szczytowych możliwości w momencie sprawdzania umiejętności. Trenując dla tego celu, kandydat będzie przygotowany i sprawi dobre wrażenie dzięki wierze we własne siły i zrównoważeniu. Dlatego właśnie pas symbolizuje coś więcej niż tylko rozwój w sensie technicznym oraz znajomość i umiejętność zastosowania pewnych technik. Każdy kolejny pas stanowi po prostu następne wyzwanie na drodze do samodoskonalenia się, która nie zna ograniczeń.

PROCEDURA EGZAMINACYJNA:

1. Zgłoszenie na egzamin
Zapisu dokonujemy poprzez indywidualne konto członka na platformie PUKT System. W przypadku braku takiego konta należy je założyć.

2. Akceptacja lub brak akceptacji
Akceptacji dokonuje Egzaminator po spełnieniu poniższych warunków:
– pozytywna opinia instruktora prowadzącego
– opłacone aktualne klubowe składki członkowskie

3. Po uzyskaniu akceptacji
Dokonanie opłaty egzaminacyjnej – 80zł (i ewentualnie opłaty indywidualnej licencji członkowskiej PUKT – 50zł / 1 rok)
Opłat dokonujemy poprzez indywidualne konto członka na platformie PUKT System. W sytuacji braku opłaconej aktualnej licencji członkowskiej system nie pozwoli na dokonanie formalności egzaminacyjnych, co związane jest z brakiem możliwości udziału w egzaminie.

4. Najważniejsze!!! – Przystąpienie do egzaminu

 

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE:

 

KYU (9) KYU

I. Znajomość znaczenia następujących nazw i słów:

 1. karate tradycyjne
 2. karateka
 3. sensei
 4. oss!
 5. karate-gi

II. Etykieta:

 1. ukłon (rei) w pozycji stojącej
 2. ukłon (rei) w pozycji siedzącej
 3. zachowanie się na sali treningowej (dojo)
 • wejście na dojo, wyjście z dojo
 • jak wejść na dojo w przypadku spóźnienia
 • sposoby zwracania się do instruktora (sensei)
 • sposób wiązania pasa (obi)
 • sposób składania i dbania o karate-gi (strój treningowy)

III. KIHON (technika):

 1. (HD) > 10xC.-Chokuzuki (HD) (M)
 2. (KI) > 10xC.-Chokuzuki (KI) (M)
 3. (HsD) > 10xC.-Maegeri (HsD) (M)
 4. (ZE) > 10xG.-Gedanbarai (ZE) (M)

IV. Okres treningu:

1,5 miesiąca (udział w min. 12 treningach)

V. Objaśnienia symboli pozycji:

(HD) – Heiko-dachi
(KI) – Kiba-dachi
(HsD) – Heisoku-dachi
(ZE) – Zenkutsu-dachi

 

HACHI (8) KYU

I. KATA Heian Shodan (Nr 1)

II. KIHON:

1.

(ZE)->

C.-Oizuki (ZE)

(P)

2.

(ZE)->

J.-Ageuke (ZE)

(T)

3.

(ZE)->

C.-Soto Udeuke (ZE)

(P)

4.

(ZE)->

C.-Shutouke (KO)

(T)

5.

(ZE)->

C.-Maegeri ->(ZE)

(P)

III. KUMITE:

Kihon Ippon Kumite (sparing półwolny na jeden krok)

ATAK – Tsuki: J.x2, C.x2 / Maegeri: C.x2

IV. Okres treningu:

Trzy miesiące (udział w min. 24 treningach)

 

SHICHI (7) KYU

I. KATA Heian Nidan (Nr 2)

II. KIHON:

1.

(ZE)->

 

J.-Oizuki (ZE)

(P)

2.

(ZE)->

 

J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE)

(T)

3.

(ZE)->

 

C.-Soto Udeuke (ZE), J.-Gyakuzuki (ZE)

(P)

4.

(ZE)->

 

C.-Uchi Udeuke (ZE), J.-Gyakuzuki (ZE)

(P)

5.

(ZE)->

 

C.-Shutouke (KO)

(T)

6.

(ZE)->

 

J.-Maegeri ->(ZE)

(P)

7.

(KI)->

X

J.-Yoko Keage ->(KI) * Wykonać na lewą i prawą stronę

(B)

8.

(KI)->

X

C.-Yoko Kekomi ->(KI) * Wykonać na lewą i prawą stronę

(B)

III. KUMITE:

Kihon Ippon Kumite (sparing półwolny na jeden krok)

ATAK – Tsuki: J.x2, C.x2 / Maegeri: C.x2 / Yokogeri: C.x2

IV. Okres treningu:

Trzy miesiące (udział w min. 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

 

ROKU (6) KYU

I. KATA Heian Sandan (Nr 3)

II. KIHON:

1.

(ZE)->

 

Oizuki Sanbonzuki (ZE) * J.x1, C.x2

(P)

2.

(ZE)->

 

J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE)

(T)

3.

(ZE)->

 

C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI)

(P)

4.

(ZE)->

 

C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE)

(P)

5.

(KI)->

 

C.-Shutouke (KO), C.-Nukite (ZE)

(T)

6.

(PW)->

 

Kizami Zuki, Gyakuzuki

(PWP)

7.

(ZE)->

 

Maegeri Rengeri ->(ZE) * C.x1, J.x1

(P)

8.

(O)(ZE)->

 

C.-Mawashigeri ->(ZE)

(P)

9.

(KI)->

X

J.-Yoko Keage ->(KI) * Wykonać na lewą i prawą stronę

(B)

10.

(KI)->

X

C.-Yoko Kekomi (KI) * Wykonać na lewą i prawą stronę

(B)

11.

(ZE)->

 

C.-Maegeri, J.-Oizuki (ZE)

(P)

III. KUMITE:

Kihon Ippon Kumite (sparing półwolny na jeden krok)

ATAK – Tsuki: J.x2, C.x2 / Maegeri: C.x2 /  Yokogeri: C.x2 /  Mawashigeri: J.x2

IV. Okres treningu:

Trzy miesiące (udział w min. 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

 

GO (5) KYU

I. KATA Heian Yondan (Nr 4)

II. KIHON:

1.

(ZE)->

 

Oizuki Sanbonzuki (ZE) * J.x1, C.x2

(P)

2.

(ZE)->

 

J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE)

(T)

3.

(ZE)->

 

C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI)

(P)

4.

(ZE)->

 

C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE)

(P)

5.

(KI)->

 

C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri, C.-Nukite (ZE)

(T)

6.

(ZE)->

 

Maegeri Rengeri ->(ZE) * C.x1, J.x1

(P)

7.

(O)(ZE)->

 

C.-Mawashigeri Rengeri ->(ZE) * C.x1, J.x1

(P)

8.

(KI)->

X

J.-Yoko Keage ->(KI) * Wykonać na lewą i prawą stronę

(B)

9.

(KI)->

X

C.-Yoko Kekomi (KI) * Wykonać na lewą i prawą stronę

(B)

10.

(O)(ZE)->

 

C.-Ushirogeri ->(ZE)

(P)

11.

(O)(ZE)->

 

C.-Maegeri, C.-Mawashigeri, C.-Gyakuzuki (ZE)

(P)

III. KUMITE:

Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)

ATAK – Kizamizuki: J.x2 / Gyakuzuki: J.x2, C.x2 / Kizami Maegeri: C.x2 / Maegeri: C.x2

W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika), SEN (na początku ataku) / a) Kake-no-sen (przed atakiem fizycznym) / b) Tai-no-sen (w czasie ataku fizycznego), GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika) / a) Amashi-waza (przesunięcie ciała) / b) Uke-waza (bloki)

IV. OKRES TRENINGU:

Udokumentowany start w min. 3 zawodach klubowych.

 

YON (4) KYU

I. KATA Heian Godan (Nr 5)

II. KIHON:

1.

(ZE)->

 

Oizuki Sanbonzuki (ZE)
* J.x1, C.x2

(P)

2.

(ZE)->

 

J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE)

(T)

3.

(ZE)->

 

C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI),
J.-Tate Urakenuchi (KI)

(P)

4.

(ZE)->

 

C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE)

(P)

5.

(KI)->

 

C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri,
C.-Nukite (ZE)

(T)

6.

(ZE)->

 

Maegeri Rengeri ->(ZE)
* C.x1, J.x1

(P)

7.

(O)(ZE)->

 

C.-Mawashigeri Rengeri ->(ZE)
* C.x1, J.x1

(P)

8.

(KI)->

X

J.-Yoko Keage ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę

(B)

9.

(KI)->

X

C.-Yoko Kekomi (KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę

(B)

10.

(O)(ZE)->

 

C.-Ushirogeri ->(ZE)

(P)

11.

(O)(ZE)->

 

C.-Maegeri, C.-Yoko Kekomi,
C.-Gyakuzuki (ZE)

(P)

III. KUMITE:

Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)

ATAK – Kizamizuki: J.x2 / Gyakuzuki: J.x2, C.x2 / Kizami Maegeri: C.x2 / Maegeri: C.x2 / Yokogeri: C.x2

W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika), SEN (na początku ataku) / a) Kake-no-sen (przed atakiem fizycznym) / b) Tai-no-sen (w czasie ataku fizycznego), GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika) / a) Amashi-waza (przesunięcie ciała) / b) Uke-waza (bloki)

IV. OKRES TRENINGU:

Trzy miesiące (udział w min. 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia; udokumentowany start w min. 3 zawodach klubowych.

 

SAN (3) KYU

I. KATA Bassai Dai (Nr 1)

II. KIHON:

1.

(ZE)->

 

Oizuki Sanbonzuki (ZE)
* J.x1, C.x2

(P)

2.

(ZE)->

 

J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE)

(T)

3.

(ZE)->

 

C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI),
J.-Tate Urakenuchi (KI)

(P)

4.

(KI)->

 

C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri,
C.-Nukite (ZE)

(T)

5.

(ZE)->

 

C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE)

(P)

6.

(O)(ZE)->

 

Maegeri Rengeri ->(ZE)
* C.-Kizami Maegeri, J.-Maegeri

(P)

7.

(O)(ZE)->

 

Mawashigeri Rengeri ->(ZE)
* C.-Kizami Mawashigeri, J.-Mawashigeri

(P)

8.

(KI)->

X

J.-Yoko Keage ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę

(B)

9.

(KI)->

X

J.-Yoko Kekomi ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę

(B)

10.

(O)(ZE)->

 

C.-Ushirogeri ->(ZE)

(P)

11.

(O)(ZE)->

 

C.-Yoko Kekomi, C.-Mawashigeri,
C.-Gyakuzuki (ZE)

(P)

12.

(O)(ZE)->

 

C.-Mawashigeri, C.-Yoko Kekomi,
C.-Gyakuzuki (ZE)

(P)

13.

(W)(ZE)->

 

J.-Maegeri – w przód
J.-Yoko Keage – w bok >(ZE)

(M)

 III. TEST CELNOŚCI I KONTROLI:

Kandydat wykonuje 10 dowolnych ataków z pozycji wolnej (KAMAE) w ruchomy cel trzymany przez egzaminatora. Używa maksymalnej siły i szybkości. Dopuszczalny jest lekki kontakt.

IV. TEST KIME:

Kandydat wykonuje 6 dowolnych ataków na dużą tarczę (3 ręczne, 3 nożne).

V. TEST SIŁY I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ:

Wg uznania egzaminatora.

VI. KUMITE:

 • Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)

ATAK – Oizuki: J.x1 / Kizamizuki: J.x1 / Gyakuzuki: J.x1, C.x1 / Kizami Maegeri: C.x1/ Maegeri: C.x1 / Yokogeri: C.x1 / Mawashigeri: J.x1

W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika), SEN (na początku ataku) / a) Kake-no-sen (przed atakiem fizycznym) / b) Tai-no-sen (w czasie ataku fizycznego), GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika) / a) Amashi-waza (przesunięcie ciała) / b) Uke-waza (bloki)

 • Jiyu Kumite – 2 walki sędziowane wg przepisów ITKF

VIII. OKRES TRENINGU:

Trzy miesiące (min. 24 treningi) od uzyskania poprzedniego stopnia. Udokumentowany start w min. 3 zawodach.

 

NI (2) KYU

I. KATA Jion

II. KIHON:

1.

(ZE)->

 

Oizuki Sanbonzuki (ZE)
* J.x1, C.x2

(P)

2.

(ZE)->

 

J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE)

(T)

3.

(ZE)->

 

C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI),
J.-Tate Urakenuchi (KI)

(P)

4.

(KI)->

 

C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri,
C.-Nukite (ZE)

(T)

5.

(ZE)->

 

C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE)

(P)

6.

(O)(ZE)->

 

Maegeri Rengeri ->(ZE)
* C.-Kizami Maegeri, J.-Maegeri

(P)

7.

(O)(ZE)->

 

Mawashigeri Rengeri ->(ZE)
* C.-Kizami Mawashigeri, J.-Mawashigeri

(P)

8.

(KI)->

X

J.-Yoko Keage ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę

(B)

9.

(KI)->

X

J.-Yoko Kekomi ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę

(B)

10.

(O)(ZE)->

 

C.-Ushirogeri ->(ZE)

(P)

11.

(O)(ZE)->

 

C.-Yoko Kekomi, C.-Mawashigeri,
C.-Gyakuzuki (ZE)

(P)

12.

(O)(ZE)->

 

C.-Mawashigeri, C.-Yoko Kekomi,
C.-Gyakuzuki (ZE)

(P)

13.

(W)(ZE)->

 

J.-Maegeri – w przód
J.-Yoko Kekomi – w bok >(ZE)

(M)

III. OKRES TRENINGU:

Cztery miesiące (udział w min. 32 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

Reszta egzaminu jak wyżej.

 

ICHI (1) KYU

I. KATA Kanku Dai

II. KIHON:

1.

(ZE)->

 

Oizuki Sanbonzuki (ZE)
* J.x1, C.x2

(P)

2.

(ZE)->

 

J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE)

(T)

3.

(ZE)->

 

C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI),
J.-Tate Urakenuchi (KI)

(P)

4.

(KI)->

 

C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri,
C.-Nukite (ZE)

(T)

5.

(ZE)->

 

C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE)

(P)

6.

(O)(ZE)->

 

Maegeri Rengeri ->(ZE)
* C.-Kizami Maegeri, J.-Maegeri

(P)

7.

(O)(ZE)->

 

Mawashigeri Rengeri ->(ZE)
* C.-Kizami Mawashigeri, J.-Mawashigeri

(P)

8.

(KI)->

X

J.-Yoko Keage ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę

(B)

9.

(KI)->

X

J.-Yoko Kekomi ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę

(B)

10.

(O)(ZE)->

 

C.-Ushirogeri ->(ZE)

(P)

11.

(O)(ZE)->

 

C.-Yoko Kekomi, C.-Mawashigeri,
C.-Gyakuzuki (ZE)

(P)

12.

(O)(ZE)->

 

C.-Mawashigeri, C.-Yoko Kekomi,
C.-Gyakuzuki (ZE)

(P)

13.

(W)(ZE)->

 

J.-Maegeri – w przód
J.-Yoko Keage – w bok
J.-Yoko Kekomi – w bok ->(ZE)

(M)

III. OKRES TRENINGU:

Cztery miesiące (udział w min. 32 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

Reszta egzaminu jak wyżej.

 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie oraz akceptację polityki prywatności. czytam

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close