Składki i opłaty

Jak zostać członkiem klubu

REGULAMIN PRZYJĘCIA DO KKT KUMADE:

 

Należy złożyć do Biura następujące dokumenty:


1) Wypełniona (WIELKIMI LITERAMI) deklaracja członkowska;
2) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
3) Badania lekarskie z przychodni POZ / sportowo-lekarskiej;
4) Potwierdzenie wpłaty wpisowego do Klubu (100 zł);
5) Rejestracja za pośrednictwem systemu internetowego indywidualnego konta członka PUKT:

https://account.pukt.pl/login


(KKT Kumade zrzeszony jest w organizacji ogólnopolskiej, którą jest Polska Unia Karate Tradycyjnego – szczegóły na stronie:

https://pukt.pl/

oraz na stronie klubowej).

 

Każdy członek Klubu ma obowiązek posiadania ubezpieczenia NNW poszerzonego o ochronę dla osób trenujących karate.