KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; zwanego dalej : RODO , niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Klub Karate Tradycyjnego KUMADE, 87-100 Toruń, ul.Jana Olbrachta 4/6 NIP: 956-20-71-010, REGON:871615997, tel. +48 607 819 119

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Prezes Klubu Karate Tradycyjnego KUMADE. Dane kontaktowe inspektora: tel. +48 601 892 323, e-mail: iod@karatekumade.com

3. Upoważnionymi do ich przetwarzania są: Prezes Klubu, Członkowie Zarządu, Pracownicy Biura Klubu, Instruktorzy Klubu oraz Księgowa. Na każdej osobie upoważnionej do przetwarzania danych ciąży ustawowy obowiązek zachowania tajemnicy oraz zapewnienia bezpieczeństwa danych przed nieuprawnionym dostępem.

4. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do nabycia i zachowania członkostwa w KKT KUMADE. Nie podanie danych osobowych, zawartych w deklaracji, żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo, a tym samym wystąpieniem z Klubu.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zapisów statutowych,czyli od momentu podpisania Deklaracji Członkowskiej Klubu Karate Tradycyjnego KUMADE do wykreślenia z listy członków. Przetwarzanie danych w postaci wizerunku jest nieograniczone czasowo.

7. Dane państwa oraz państwa dzieci (imię i nazwisko członka Klubu, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, telefon członka, telefon kontaktowy rodzica/opiekuna, e-mail oraz wizerunek) będą przetwarzane wyłącznie na realizację celów statutowych Klubu takich jak: prowadzenie szkolenia sportowego, udział we współzawodnictwie sportowym, udział w badaniach lekarskich, uczestniczenie w obozach i zgrupowaniach, realizowanie zadań publicznych oraz pozostałej działalności statutowej m.in. promocja Klubu.

8. Dane nie będą przetwarzane w celach marketingowych, sprzedażowych czy też w formie badań profilowania analitycznego czy też jakichkolwiek innych pomiarów.

9. Dane nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym oraz nie będą przekazywane podmiotom znajdującym się na terenie państw trzecich (poza obszar Unii Europejskiej)

10. W razie uznania, że przetwarzanie przez Administratora dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

rodo2

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie oraz akceptację polityki prywatności. czytam

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close