WZNAWIAMY TRENINGI STACJONARNE

Przypominamy, że od dzisiaj wznawiamy treningi w Dojo. Już o godz.17.00 grupa 5-6 latków (Przedszkolaki) ma swój pierwszy trening po przerwie. Następnie o godz.18.00 trening będzie miała grupa kontynuująca (Przedszkolaki). O 19.00 zapraszamy grupę Dorosłych oraz 3 kyu – DAN (z Dojo-Arena i z Dojo-MCSM).
Ponieważ cały czas obowiązują Nas obostrzenia związane z Covid-19 treningi będą prowadzone w reżimie sanitarnym.
Regulamin uczestnictwa w treningach:
1. W zajęciach mogą uczestniczyć jedynie osoby zdrowe, nie wykazujące objawów chorobowych takich jak kaszel, katar, podwyższona temperatura
2. Osoby, które przebywają na kwarantannie lub miały kontakt z osobą zarażoną w ciągu ostatnich 14 dni nie mogą brać udziału w treningach
3. Rodzice przyprowadzający dzieci pozostają poza budynkiem
4. Uczestnicy po wejściu do budynku mają obowiązek zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym, znajdującym się przy Dojo
5. Podczas treningu obowiązuje zachowanie bezpiecznej odległości
6. Wszyscy uczestnicy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom wydawanym przez osoby koordynujące
7. W treningach mogą brać tylko i wyłącznie osoby posiadające aktualną indywidualną licencję PUKT
Udział w zajęciach jest możliwy jedynie po zapoznaniu się z regulaminem i jest jednoznaczny z akceptacją jego warunków.