UWAGA RODZICE


Uprzejmie informujemy, że z dniem 19 czerwca 2019 roku zakończyliśmy współpracę z instruktorem Pavlo Barskiy. Wszelkie próby kontaktu z Państwem są prywatną inicjatywą Pana Barskiy-ego i nie mają nic wspólnego z działalnością Klubu Karate Tradycyjnego KUMADE. Przypominamy również, że jedynym uprawnionym administratorem powierzonych przez Państwa danych osobowych (w tym miedzy innymi numerów telefonów) jest Klub Karate Tradycyjnego KUMADE. Ponieważ Pan Barskiy nie jest już członkiem Naszego Klubu wykorzystywanie przez niego państwa numerów telefonów (otrzymaliśmy sygnały o takich próbach) są niezgodne z prawem i naruszają rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO. Mając na celu Państwa bezpieczeństwo prosimy o każdorazowe zgłaszanie takich nadużyć do odpowiednich służb.
Pragniemy podkreślić, że Pan Barskiy posiada i wykorzystuje kontakty telefoniczne do Państwa w sposób bezprawny i bez zgody Klubu Karate Tradycyjnego KUMADE
Zarząd
Klubu Karate Tradycyjnego
KUMADE