UWAGA!!! PILNY KOMUNIKAT!!!

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami, podyktowanymi rozprzestrzeniającym się koronawirusem informujemy, że zawody Kujawsko-Pomorskiej Ligi Karate Tradycyjnego w Brześciu Kujawskim oraz Traditional Karate Games w Grodzisku Mazowieckim zostają odwołane i przeniesione na inny termin.

Jednocześnie informujemy, że treningi w Naszym Klubie będą się odbywały zgodnie z planem. Jednocześnie apelujemy do rodziców o rozwagę i nieprzyprowadzanie na zajęcia dzieci, które miałyby objawy silnego przeziębienia. Prosimy również o zwrócenie dzieciom uwagi na temat konieczności zachowania wysokiego poziomu higieny osobistej. Wszystkie te apele i prośby mają na celu ograniczenie możliwości powstawania ognisk zapalnych, które mogłyby być przyczyną rozprzestrzeniania się chorób.