MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW

W sobotę 18.05.2019 roku w Gdańsku odbędą się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Karate Tradycyjnym. Wyjazd na zawody zorganizowany jest przez Klub. Koszt wyjazdu – 100zł. Zgłoszenia do 13.05.2019 roku.

Warunki uczestnictwa:

– odpowiedni wiek: 12- 13 lat (rok ur. 2007- 2006);
– odpowiedni stopień zarejestrowany w PZKT;
– posiadanie licencji indywidualnej PZKT ważnej w dniu zawodów;
– posiadanie licencji zawodnika uprawniającą do udziału we współzawodnictwie sportowym;
– badania lekarskie wg aktualnie obowiązujących przepisów;
– ubezpieczenie NNW;
– zgoda opiekuna prawnego na start w zawodach;
– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz nieodpłatnego udostępnienie wizerunku na potrzeby realizacji i sprawozdawczości MMM’ 2019;
– zawodników do 4 kyu włącznie obowiązuje wymóg posiadania wyższego stopnia niż w MMM w 2018 roku. W przypadku zawodników, którzy nie uczestniczyli w MMM w 2018 roku obowiązuje wymóg zdania ostatniego egzaminu maksymalnie 12 miesięcy przed terminem MMM w 2019 roku;
– zawodników startujących w konkurencjach kumite obowiązuje posiadanie ochraniaczy na zęby, na krocze (u chłopców) oraz na piersi (u dziewcząt).
III.