100 KATA CHALLENGE – INFORMACJE

Informujemy, że wspólnie z Fundacją na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL organizujemy podczas eventu “100 KATA CHALLENGE” akcję zbierania puszek aluminiowych po napojach. Dzięki obecności Fundacji RECAL na polskim rynku recyklingowym i prowadzonym przez nią działaniom i akcjom poziom odzysku aluminium z puszek po napojach wzrósł z 2 procent w 1995 r. do 80 procent w 2016 r. Fundacja opracowuje, udostępnia i pomaga wdrożyć edukacyjne programy recyklingowe dla jednostek oświatowych (szkół, przedszkoli), gospodarczych (firm gospodarujących odpadami) oraz jednostek samorządu terytorialnego. Ważną kwestią jest zrozumienie idei recyklingu i wyrobienie odpowiednich nawyków. Powszechność i efektywność tej metody gospodarowania odpadami przyczyni się do ograniczenia ilości śmieci i odzysku dużej ilości materiałów, zapobiegając nadmiernej eksploatacji środowiska. Każdy z Nas może się do tego przyczynić. Bądźmy ECO i dołączmy do akcji.

plakat-otworz-wypij-segreguj-powtorz