Klub

Jesteśmy Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej i Sportu, zarejestrowanym Krajowym Rejestrze Sadowym. Nasz „Klub Karate Tradycyjnego KUMADE” posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), co pozwala nam na szerszy zakres działań w zakresie realizowanych projektów. Przede wszystkim zajmujemy się rozwojem fizycznym dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez naukę Karate Tradycyjnego. Swoją działalność rozpoczęliśmy pod koniec roku 2001. Posiadamy aktualną licencję Polskiego Związku Karate Tradycyjnego (PZKT). Oznacza to, że możemy startować w rozgrywkach lokalnych, okręgowych, krajowych oraz międzynarodowych. Zawodnicy Klubu posiadają licencję na dany rok treningowy co oznacza, że zdobywane stopnie czy uprawnienia są rejestrowane w Polskim Związku Karate Tradycyjnego, jak również w światowych organizacjach. Dzięki temu zmiana miejsca zamieszkania na terenie całego Świata, nie jest problemem aby po wcześniejszej weryfikacji umiejętności, utrzymać dany stopień w innej organizacji. Tak to się dzieje i u nas, kiedy uczniowie innych klubów, sekcji, stylów karate, przychodzą do Nas i chcą trenować razem z nami.

APEL DO RODZICÓW!
Drodzy rodzice. To wasze prawo i obowiązek sprawdzić, gdzie uczą się wasze dzieci oraz czy instruktorzy i trenerzy posiadają odpowiednie uprawnienia do prowadzenia treningów! Dotyczy się to również organizacji (czy dany „Klub”, podlega pod Polski Związek sportowy). To przede wszystkim bezpieczeństwo i ochrona waszych dzieci. Jesteśmy dumni i jest to nasz atut, że wszyscy współpracujący z nami instruktorzy i trenerzy, posiadają uprawnienia do prowadzenia danych zajęć. Kluby z którymi współpracujemy działają zgodnie z prawem i przyjętymi zasadami. Dlatego z pełną odpowiedzialnością Zapraszamy na nasze treningi prowadzone w Toruniu oraz Gminie Łubianka i Zławieś Wielka. Zapraszam również do zapoznania się z sylwetkami instruktorów i trenerów Klubu Karate Tradycyjnego Kumade.
Zarząd KKT KUMADE