REGULAMIN PRZYJĘCIA DO KKT KUMADE

 

Aby zostać członkiem Klubu, należy złożyć do biura następujące dokumenty:

1) Wypełnioną (WIELKIMI LITERAMI) deklarację członkowską.

2) Badania lekarskie z przychodni sportowo-lekarskiej.

3) 1 zdjęcie legitymacyjne, podpisane imieniem i nazwiskiem.

4) Potwierdzenie wpłaty wpisowego do Klubu (100zł)

 

Wpisowe i miesięczne składki członkowskie należy wpłacać na konto klubu:

                    KLUB KARATE TRADYCYJNEGO "KUMADE"

                    ul. Jana Olbrachta 4/6 87-100 Toruń  NIP: 956-20-71-010

                    Nr konta: 89 1050 1979 1000 0023 0384 7061

W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko trenującego, opłata za jaki miesiąc i sekcja

osoby trenującej.

Jeśli osobą wpłacającą jest np: rodzic - obowiązkowo proszę wpisywać nazwisko dziecka

trenującego.

 

Istnieje również możliwość wpłat gotówkowych w Biurze Klubu 

adres: 87-100 Toruń ul.Olbrachta 4/6 (wjazd od ul.Sobieskiego, naprzeciw wjazdu do

Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia)

 

Opłat składek członkowskich  dokonujemy do 10-go każdego miesiąca. Wysokość składki wynika

z postanowień statutowych i NIE jest uzależniona od ilości tygodni treningowych

w danym miesiącu.

Brak wpłaty w danym miesiącu powoduje wykluczeniez zajęć w kolejnym miesiącu.

W przypadku nieobecności na zajęciach, KLUB nie zwraca składek za treningi.

Nieobecność na zajęciach odrobić można w innych grupach prowadzonych w naszym Klubie. 

W przypadku nieobecności na treningach przez miesiąc (choroba – po przedstawieniu

zwolnienia od lekarza, 

wyjazd, przypadki losowe) występuje opłata postojowa w wysokości 30 zł. 

Każdy członek Klubu ma obowiązek  posiadania badań lekarskich uprawniających do

uprawiania karate.

 

Wpisowe na rok 2018/2019 wynosi 100 zł

W ramach wpisowego Nowy członek otrzymuje zestaw gadżetów klubowych i tzw.

BUDOPAS - Paszport PZKT, czyli legitymację przynależności do Klubu i PZKT oraz

ubezpieczenie NNW podczas treningów i zawodów.

Paszport umożliwia udział w egzaminach, zawodach lub zgrupowaniach.

W celu uzyskania paszportu PZKT, należy dostarczyć zdjęcie legitymacyjne (1 szt.).

 

 

KOMUNIKAT POLSKIEGO ZWIĄZKU KARATE TRADYCYJNEGO W SPRAWIE

LICENCJI CZŁONKOWSKICH

 

"W związku z wprowadzeniem przez Walne Zgromadzenie PZKT indywidualnych licencji

członkowskich PZKT dla wszystkich członków PZKT od dnia 1 stycznia 2015 r. informujemy,

że Zarząd PZKT ustalił roczną wysokość

składki na kwotę 40 zł/os. Licencja będzie służyła identyfikacji osoby w ewidencji PZKT,

co pozwoli m.in. na uszczelnienie systemu przeprowadzania egzaminów na stopnie

uczniowskie. Licencja ma być swego rodzaju

„biletem” do serwisu oferowanego przez PZKT. Wykupienie licencji jest warunkiem udziału

we wszelkich aktywnościach związanych z uprawianiem karate tradycyjnego w ramach PZKT,

m.in. udziału w treningach w klubach macierzystych, przystąpienia do egzaminu na stopnie

uczniowskie i mistrzowskie, rejestracji egzaminu w PZKT, udziału w zawodach itd."

(źródło: www.karate.pl)

 

WYSOKOŚĆ SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

 

Treningi w Dojo-Arena Toruń

dzieci i dorośli: 130zł/1 m-c (wpłata na konto klubu lub w Biurze Klubu)

Treningi w pozostałych grupach

dzieci i studenci - 110 zł/1 m-c (wpłata na konto klubu lub w Biurze Klubu)

   

                       

   PROMOCJA: Wariant I: rodzeństwo (za każdą następną osobę odpowiednio 10zł/20zł mniej) 

                       Wariant II: rodzic + dziecko (rodzic 60zł)

                       Wariant II: rodzic + inny dorosły członek rodziny (za każdą następną osobę

odpowiednio 10zł/20zł mniej) 

 

Treningi w trakcie wakacje (VII - VIII)   

Udział w treningach - 60zł/1 m-c

Osoby, które nie uczestniczą w zajęciach dokonują opłaty tzw. składki postojowej

w wysokości 30zł/1 m-c

 

Przedszkolaki:   - opłata kwartalna:

                       X-XI-XII (3 m-ce)   280 zł (wpłata na konto klubu)

                       I-II-III (3 m-ce)     280 zł

                       IV-V-VI (3 mce)     280 zł

                       VII-VIII (wakacje)  30zł/1 m-c - opłata postojowa

                     

Przedszkolaki uczestniczące w treningach 2 x w tygodniu - 130zł/miesiąc (płatne do 10-tego

każdego miesiąca)

 

W przypadku braku możliwości uczestniczenia w pełnym cyklu kwartalnym - opłata za 1 m-c

wynosi 100 zł

+ opłata postojowa 30 zł za miesiąc, w którym dziecko jest nieobecne.

 

Opłata za I sem (pół roku):
- dzieci i studenci
I sem (IX-X-XI-XII-I) 80zł+80zł+80zł+80zł+60zł = 380zł
II sem (II-III-IV-V-VI) 80zł+80zł+80zł+80zł+80zł = 400zł
- dorośli
I sem (IX-X-XI-XII-I) 90zł+90zł+90zł+90zł+70zł = 430zł
II sem (II-III-IV-V-VI) 90zł+90zł+90zł+90zł+90zł = 450zł
PREZENT: kubek klubowy lub czapka z logo klubu
Opłata za I i II sem (cały rok)
- dzieci i studenci
I i II sem 380zł+400zł = 780zł
- dorośli
I i II sem 430zł+450zł = 880zł
PREZENT: klubowa torba startowa

Treningi kadry - 40zł/1 m-c

 

1 trening          - 15 zł

 

 

Opłaty za I lub II semestry

 

I semestr/5 miesięcy:

     Dojo-Arena Toruń - 650zł

     Szkoły w Toruniu - 550zł

II semestry/10 miesięcy:

     Dojo-Arena Toruń - 1.300zł

     Szkoły w Toruniu - 1.100zł

 

 

Dodatkowe zajęcia proponowane przez Nasz Klub:

Samoobrona dla dzieci, młodzieży i dorosłych 1x/tyg - 250zł/3 m-ce

Family Training 1x/tyg - 120zł/m-c (cała rodzina)

Zajęcia dla Pań (ćwiczenia wzmacniające) 1x/tyg - 250zł/3 m-ce

 

 

PLAN TRENINGOWY NA ROK 2018/2019

 

DOJO - ARENA TORUŃ

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W TORUNIU UL.GEN. J. BEMA 73-89

 

 

Dzieci / Młodzież / Dorośli

 

Poniedziałek i Środa

     godz. 17.00 sensei Anna Kulczyńska, sensei Joanna Miszkurka - grupa średnio zaawansowana I

     godz. 17.00 sensei Jagoda Łachmańska - grupa początkująca
     godz. 18.00 sensei Anna Kulczyńska, sensei Joanna Miszkurka - grupa średnio zaawansowana II 
     godz. 19.00 sensei Anna Kulczyńska, sensei Joanna Miszkurka - grupa zaawansowana II
      godz. 19.45 sensei Anna Kulczyńska - grupa zaawansowana I

 

 

Wtorek i Czwartek

     godz. 16.45 sensei Pavlo Barskiy - grupa średnio zaawansowana III
     godz. 17.45 sensei Pavlo Barskiy - grupa średnio zaawansowana IV
     godz. 18.45 sensei Anna Kulczyńska - (dorośli) grupa zaawansowana i średnio zaawansowana 
     godz. 20.00 sensei Anna Kulczyńska - (dorośli) grupa początkująca 

 

 

Przedszkolaki

 

Poniedziałek i Środa

 

     godz. 18.00 sensei Jagoda Łachmańska i sensei Roksana Sadowska - grupa kontynuacja (4-6 latki 9-8 kyu) 

 

Wtorek

 

     godz. 17.00 sensei Agnieszka Kluska i sensei Beata Kuziemkowska - grupa początkująca (4 latki)    
     godz. 18.00 sensei Agnieszka Kluska i sensei Beata Kuziemkowska - grupa początkująca (5-6 latki)   

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W TORUNIU

UL.TARGOWA 17

 

Dzieci / Młodzież 

 

Poniedziałek i Środa

     godz. 16.00 sensei Marta Cieplińska - grupa początkująca 
     godz. 16.30 sensei Marta Cieplińska - średnio zaawansowana

 

 

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W TORUNIU

UL.ŁYSKOWSKIEGO 28

 

Dzieci / Młodzież 

 

Poniedziałek i Środa

     godz. 18.00 sensei Marta Cieplińska - grupa początkująca  
     godz. 18.30 sensei Marta Cieplińska - grupa średnio zaawansowana

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 W TORUNIU

UL.PADEREWSKIEGO 5

 

Dzieci / Młodzież 

 

Wtorek i Czwartek

     godz. 17.30 sensei Marta Cieplińska - grupa początkująca 
     godz. 18.30 sensei Marta Cieplińska - grupa średnio zaawansowana