Projekt „mały KARATEKA” powstał w ramach działań: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”. Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Koncepcja jest realizowana w przedszkolu „Tęczowa kraina” w Lubiczu przy ul. Dworcowej 11 w okresie od 01 września 2011 roku do 31 lipca 2012 roku na podstawie programu :”ABC....Program wychowania przedszkolnego XXI wieku” autorstwa Anny Łady-Grodzickiej Wyd. WSiP, zgodnego z podstawą programową MEN (Dz.U. 2/2000 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 grudnia 1999 roku). Objęła swym działaniem dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat z Gminy Lubicz w województwie kujawsko-pomorskim.

Program edukacyjny zawiera m.in.:
1. Zajęcia:
a) ruchowe
b) taneczne
c) sportowe
2. Spotkania z policjantem na temat bezpieczeństwa na drodze
3. Udział w pokazach i zawodach sportowych

Zajęcia odbywały się w następujących etapach:
I Etap – zajęcia ruchowe „gry i zabawy”, których celem jest integracja grupy dzieci, nabycie umiejętności pracy w zespole, inspirowanie szacunku i otwartości na inność wśród dzieci
II Etap – zajęcia „muzyczno-ruchowe z elementami tańca”, których celem jest rozwój koordynacji ruchowej
III Etap – zajęcia „kształtowanie cech motorycznych”, których celem jest kształtowanie czynności ruchowych w wyniku wykonywania ćwiczeń z zakresu poszczególnych cech motorycznych
IV Etap – „zajęcia ruchowe z elementami karate tradycyjnego”, których celem jest zapoznanie dzieci z kulturą Wschodu, zasadami podczas treningu sztuk walk oraz nauka etykiety prowadzonych ćwiczeń
V Etap – spotkania z policjantem, których celem jest wpojenie podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze (noszenie emblematów odblaskowych, poruszanie się po drodze pieszo lub rowerem), zapoznanie ze znakami drogowymi, które pojawiają się najczęściej w drodze do przedszkola lub szkoły, właściwe postępowanie w przypadku spotkania nieznajomych
VI Etap – pokaz i zawody w Toruńskim Klubie Karate Tradycyjnego KUMADE, na terenie Centrum Sportowego MENTOR SPORT w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 177-181

Na zakończenie cyklu w ramach prezentacji rezultatów projektu i szerzenia dobrych praktyk nastąpi uroczyste wręczenie certyfikatów, potwierdzających udział. Dla dzieci, które wykażą się 100 procentową frekwencją przygotowane zostaną dyplomy, jako wyróżniki zaangażowania w proces dydaktyczny.

Koordynatorem projektu „mały Karateka” i jednocześnie jedną z prowadzących zajęcia była Sensei Anna Kulczyńska.
Ponadto zajęcia prowadziły:
Joanna Miszkurka – instruktor

Małgorzata Mikołajczak – instruktor