Zajęcia Samoobrony dla Kobiet.

Zajęcia prowadzone są w systemie kursu Samoobrony, mającym na celu przygotowanie uczestniczek do niebezpiecznych

sytuacji jakie mogą je spotkać w życiu codziennym w sytuacji zagrożenia. Uczestniczki zajęć uczą się podstawowych

uderzeń, kopnięć, bloków i uników. Nabywają umiejętności jak obezwładnić przeciwnika, jak nie doprowadzić do uchwytów

i duszeń oraz jak sobie poradzić w sytuacjach zagrożenia mając przy sobie np. tylko torebką czy telefon komórkowy.

Na pierwszym kursie Panie przełamują blokady, powstałe na skutek braku treningu, uczą się jak i gdzie przeciwnika

uderzyć. Przełamują barierą strachu uderzenia. Ćwiczenia są prowadzone według autorskiego programu trener klubu

Anny Kulczyńskiej. Program oparty został na doświadczeniach, zdobytych podczas wieloletnich treningów karate

(od 1989r) oraz startów w zawodach na arenie krajowej i międzynarodowej w konkurencji kumite (walka).

Dorobek wiedzy zdobyty podczas treningów samoobrony, prowadzonych przez Służby Łódzkiej Policji, kurs ochrony

II stopnia oraz praca w ochronie to główny wpływ na powstanie programu treningowego w takiej formie w jakiej

prowadzone są zajęcia inne niż wszystkie.

 

Szczegółowe informacje w Biurze Klubu