DOJO KUN:      
 PIĘĆ ZASAD DOJO:
Zasady  Dojo Kun wyznaczają kierunek  postępowania w  drodze  do  doskonałości. 
Wszystkie  zasady rozpoczynają się  od  słowa  „Po pierwsze!” podkreślając  jedność  i  spójność Dojo Kun. 
Żadna  z  zasad nie jest pierwsza wszystkie  są  równorzędne i jednakowo  ważne  dla  wszystkich  trenujących

DOJO KUN - PIĘĆ ZASAD DOJO:

 

Zasady  Dojo Kun wyznaczają kierunek  postępowania w  drodze  do  doskonałości.  Wszystkie  zasady rozpoczynają się  od  słowa

 „Po pierwsze!” ("Hitotsu !") podkreślając  jedność  i  spójność Dojo Kun.  Żadna  z  zasad nie jest pierwsza  i żadna nie jest

ostatnia. Wszystkie  są  równorzędne i jednakowo  ważne  dla  wszystkich  trenujących.

 

Hitotsu! Jinkaku kansei ni tsutomuru koto!   Po pierwsze! Dążyć do doskonałości charakteru!

Trening karate to długotrwały i monotonny proces nauczania, wymaga cierpliwości i samodyscypliny. 

Nie ma drogi na skróty. Aby dojść do mistrzostwa trzeba przejść przez wszystkie stopnie edukacji i niejednokrotnie wrócić 

do początku. Gdy spotykają nas niepowodzenia nie powinniśmy się poddawać, ani spoczywać na laurach gdy osiągniemy sukces. 

Należy wytrwale dążyć do doskonałości pokonując wszelkie bariery stojące na drodze. Tylko w ten sposób poprzez ćwiczenia 

doskonalimy nasz charakter.

 

Hitotsu! Makoto no michi o mamoru koto!    Po pierwsze! Bronić ścieżek prawdy!

Sztuka ta wywodzi się ze średniowiecznej Okinawy i prawie w niezmienionej postaci przetrwała do dnia dzisiejszego. 

Zawiera w sobie ogromne bogactwo technik i form, które powinniśmy przekazywać następnym pokoleniom ćwiczących

w niezmienionej postaci, wykorzystując jednocześnie współczesną wiedzę dla dalszego rozwoju karate.

 

Hitotsu! Doryoko no seishin o yashinau koto!    Po pierwsze! Krzewić ducha wysiłku!

Rozwijanie ukrytych możliwości naszego ciała i umysłu. Ćwicząc wzmacniamy się fizycznie i psychicznie. Zdobyte umiejętności 

pozwalają nam pokonywać własne słabości przekraczać bariery oraz kontrolować własne odruchy. Dzięki karate stajemy się

odporniejsi na stres i racjonalnie reagujemy w sytuacji zagrożenia .

 

Hitotsu! Reigi o omozuru koto!    Po pierwsze! Szanować zasady etykiety!

Kultura japońska przesiąknięta jest szacunkiem do sfery życia i śmierci. W codziennym natłoku zdarzeń nie można zapominać

o swoim miejscu w społeczności, a to miejsce zależne jest min. od poziomu naszej kultury i przestrzegania zasad panujących

w danej grupie. Wzajemny szacunek okazywany poprzez ukłon w czasie treningu karate podkreśla znaczenie tego co robimy.

Przez ukłon okazujemy szacunek tradycji, dziękujemy trenerowi za przekazywaną wiedzą, odwzajemniamy szacunek partnerowi,

dzięki któremu możemy doskonalić swoje umiejętności. Przestrzeganie etykiety zapewnia bezpieczeństwo w czasie treningu

i zawodów oraz podnosi wartość tego co robimy.

 

Hitotsu! Kekki no yu o imashimuru koto!    Po pierwsze! Strzec się porywczej odwagi!

Dla ludzi trenujących karate ważne jest to, by pamiętali, że karate w ich rękach to broń. W starciu z przeciwnikiem muszą

panować nad emocjami, by te nie przesłoniły im ich racjonalnego myślenia. Nie jest sztuką wykorzystanie swoich umiejętności,

sztuką jest rozwiązanie problemu bez użycia siły. Trening uczy nas szacunku do zdrowia i życia oraz podejmowania przemyślanych

decyzji. Przez żmudny i ciężki trening zyskujemy swobodę ruchów i jasność widzenia. Zdobywamy doświadczenie, które pozwala

panować nad własnymi emocjami i zachowaniem przeciwnika.

 

O-Sensei Gichin Funakoshi