Każdemu, kto pragnie studiować karate, należy wpierw stworzyć możliwość pojęcia istoty karate, a potem zrozumienia, do czego właściwie ono służy.

Gichin Funakoshi

z "KARATE-DO KYOHAN"

Funkcja stopni uczniowskich i mistrzowskich w szkoleniu karate

Poziom osiągnięty w nauce karate oznaczany jest kolorem pasa i powinien dokładnie odzwierciedlać nabyte umiejętności. W tym sensie pas jest podstawowym źródłem mówiącym o osiągnięciach i ukazuje, ile jeszcze karateka musi się nauczyć. System pasów pozostaje w zgodzie z ideą karate jako ciągłego procesu nauki i doskonalenia od pierwszych stopni uczniowskich do najwyższych mistrzowskich. Pas symbolizuje nieustającą pracę w codziennym treningu i rozwój jednostki w sztuce karate.

Kandydat, który podchodzi do egzaminu, mając pewność, że zdobędzie pas, musi wykazać się kondycją fizyczną i wiedzą o wymaganych technikach. Podejściem swym wskazuje na niezbędną dojrzałość umysłową, zrównoważenie wewnętrzne, wiarę w siebie oraz zaufanie w wynik egzaminu. Fizycznie i psychicznie jest gotów dać z siebie wszystko. W tym sensie cały proces przygotowywania się do egzaminu podporządkowany jest ostatecznemu celowi osiągnięcia szczytowych możliwości w momencie sprawdzania umiejętności. Trenując dla tego celu, kandydat będzie przygotowany i sprawi dobre wrażenie dzięki wierze we własne siły i zrównoważeniu. Dlatego właśnie pas symbolizuje coś więcej niż tylko rozwój w sensie technicznym oraz znajomość i umiejętność zastosowania pewnych technik. Każdy kolejny pas stanowi po prostu następne wyzwanie na drodze do samodoskonalenia się, która nie zna ograniczeń.

POZYCJE
 
(PW) pozycja walki dowolna
(KO)
Kokutsu-dachi (pozycja tylna)
(KI)
Kiba-dachi (pozycja jeźdźca)
(ZE)
Zenkutsu-dachi (pozycja przednia)
(POZYCJA)->
pozycja początkowa
->(POZYCJA)

pozycja powrotna

   
CEL  
C.
Chudan (poziom brzucha)
J.
Jyodan (poziom głowy)
G.
Gedan (poniżej pasa)
   
UWAGA  
* oznacza objaśnienie
----- x -----
np. J.x1, C.x2 oznacza 1 raz na poziom Jyodan (głowa) i 2 razy na poziom Chudan (brzuch).
   
RUCHY
 
X
skrzyżowanie nóg
PWP
przesunięcie w przód
KWP
krok w przód
KWT
krok w tył
(P)
do przodu
(T)
do tyłu
(M)
w miejscu
(O)
obrót
(W)
powrót do pozycji wyjściowej
(B)
w bok
/----------\
\----------/
jednoczesne wykonanie dwóch technik
/ J.-Kizami Zuki \
\C.-Kizami Maegeri/
jednoczesne wykonanie przednią ręką uderzenia na poziom głowy Kizami-Zuki i kopnięcie na poziom brzucha Kizami-Maegeri

Lista dowolnych kata dla kandydatów na czarne pasy wg przepisów ITKF

 1. A-Nan-Kun (A-Nan-Ku)
 2. Bassai (Pasai) Dai, Sho - odmiany Itosu, Matsumura, Yabu itp.
 3. Chin-Tei (Chinte)
 4. En-Pi (Wan-Shu)
 5. Gan-Kaku (Chin-To)
 6. Gojyu-Shi-Ho (U-Sei-Shi), Dai, Sho
 7. Han-Getsu (Sei-Shan)
 8. Ji-In
 9. Ji-On
 10. Jitte
 11. Kan-Ku (Ku-Chan-Ku), Dai, Sho - odmiany Shi-Ho-Ku-Chan-Ku
 12. Kan-Shiwa
 13. Kuru-Run-Ha
 14. Ni-Jyu-Shi-Ho (Ni-Sei-Shi)
 15. Mei-Kyo
 16. Roh-Hai, Sho-Dan, Ni-Dan, San-Dan, Matsumura itp.
 17. Sai-Ha
 18. San-Se-Ru
 19. Se-San
 20. Sei-En-Chin
 21. Sei-Pai
 22. Shi-So-Chin
 23. So-Chin
 24. Supa-Rin-Pan (Becchu-Rin, Hyaku-Hachi-Ho)
 25. Un-Su (Un-Shu)
 26. Wan-Kan


Zgodnie z międzynarodowymi przepisami w karate, w wymaganiach egzaminacyjnych używa się nazw japońskich dla określenia technik karate.

Stopień
Oznaczenie pasa   Wymagany okres treningu pomiędzy egzaminami
Zasadnicze kryteria Wiek
9 KYU
Biały  

Półtora miesiąca
min. 12 treningów

  Bez ograniczeń
8 KYU
Żółty
Trzy miesiące
min. 24 treningi
Umiejętność zastosowania najprostszych akcji i technik Bez ograniczeń
7 KYU
Pomarańczowy
  Trzy miesiące
min. 24 treningi
Dalszy rozwój podstawowych umiejętności technicznych Bez ograniczeń
6 KYU
Zielony   Trzy miesiące
min. 24 treningi
Dalszy rozwój podstawowych umiejętności technicznych Bez ograniczeń
5 KYU
Niebieski I
  Trzy miesiące
min. 24 treningi
Dalszy rozwój podstawowych umiejętności technicznych Bez ograniczeń
4 KYU
Niebieski II   Trzy miesiące
min. 24 treningi
Dalszy rozwój podstawowych umiejętności technicznych Bez ograniczeń
3 KYU
Brązowy I
  Trzy miesiące
min. 24 treningi
Rozwój zdolności współzawodnictwa wg przepisów sędziowskich ITKF.
Udział w zawodach z kalendarza PZKT.
Bez ograniczeń
2 KYU
Brązowy II   Trzy miesiące
min. 24 treningi
Rozwój zdolności współzawodnictwa wg przepisów sędziowskich ITKF.
Udział w zawodach z kalendarza PZKT.
Bez ograniczeń
1 KYU
Brązowy III   Cztery miesiące
min. 32 treningi
Rozwój zdolności współzawodnictwa wg przepisów sędziowskich ITKF.
Udział w zawodach z kalendarza PZKT.
Bez ograniczeń
1 DAN
Czarny   Jeden rok
min. 100 treningów
Rozwój kime oraz realności technik.
Udział w zawodach z kalendarza PZKT.
Min. 15 lat
2 DAN
Czarny   Dwa lata
min. 200 treningów
Umiejętność indywidualnego wzmacniania preferowanych technik i akcji.
Udział w zawodach z kalendarza PZKT.
Min. 17 lat
3 DAN
Czarny   Trzy lata
min. 300 treningów
Umiejętność indywidualnego wzmacniania preferowanych technik i akcji.
Udział w zawodach z kalendarza PZKT.
Min. 21 lat
4 DAN
Czarny   Cztery lata Znajomość zasad ruchów ciała i technik oraz umiejętność ich zastosowania w różnych warunkach do tego stopnia, że można kierować przeciwnikiem.
Licencjonowany instruktor PZKT.
Min. 25 lat
5 DAN
Czarny   Pięć lat Dalsze pogłębianie zasad ruchów ciała i technik oraz ich rozwój zgodnie z indywidualną psychiką.
Wybitne osiągnięcia szkoleniowe lub sportowe.
Licencjonowany instruktor PZKT i ITKF.
Min. 30 lat
6 DAN
Czarny   Sześć lat Dalszy nieprzerwany rozwój techniczny oraz wybitne osiągnięcia szkoleniowe lub sportowe.
Licencjonowany instruktor PZKT i ITKF.
Min. 36 lat
7 DAN
Czarny   Siedem lat Dalszy nieprzerwany rozwój techniczny oraz wybitne osiągnięcia szkoleniowe lub sportowe.
Licencjonowany instruktor PZKT i ITKF.
Min. 43 lat
8 DAN
Czarny   Osiem lat Dalszy nieprzerwany rozwój techniczny oraz wybitne osiągnięcia szkoleniowe lub sportowe.
Licencjonowany instruktor PZKT i ITKF.
Min. 51 lat
9 DAN
Czarny   Dziewięć lat Dalszy nieprzerwany rozwój techniczny oraz wybitne osiągnięcia szkoleniowe lub sportowe.
Licencjonowany instruktor PZKT i ITKF.
Min. 61 lat
10 DAN
Czarny     Jest to stopień oznaczający osiągnięcie ideału na drodze karate, w praktyce przyznawany pośmiertnie.  
 
KYU (9) KYU   

I. Znajomość znaczenia następujących nazw i słów:

 1. karate tradycyjne
 2. karateka
 3. sensei
 4. oss!
 5. karatega
II. ETYKIETA
 1. ukłon (rei) w pozycji stojącej
 2. ukłon (rei) w pozycji siedzącej
 3. zachowanie się na sali treningowej (dojo)
 • wejście na dojo, wyjście z dojo
 • jak wejść na dojo w przypadku spóźnienia
 • sposoby zwracania się do instruktora (sensei)
 • sposób wiązania pasa (obi)
 • sposób składania i dbania o karategę (strój treningowy)

III. KIHON (technika)

 1. (HD) > 10xC.-Chokuzuki (HD) (M)
 2. (KI) > 10xC.-Chokuzuki (KI) (M)
 3. (HsD) > 10xC.-Maegeri (HsD) (M)
 4. (ZE) > 10xG.-Gedanbarai (ZE) (M)

IV. OKRES TRENINGU
1,5 miesiąca (udział w min.12 treningach)

V. Objaśnienia symboli pozycji:
(HD) - Heiko-dachi
(KI) - Kiba-dachi
(HsD) - Heisoku-dachi
(ZE) - Zenkutsu-dach

UWAGA!
Tylko dyplom wydany przez PZKT jest potwierdzeniem zdanego egzaminu.


HACHI (8) KYU

I. KATA
Heian Shodan (Nr 1)

II. KIHON

1. (ZE)-> C.-Oizuki (ZE)
(P)
2. (ZE)-> J.-Ageuke (ZE)
(T)
3. (ZE)-> C.-Soto Udeuke (ZE)
(P)
4. (ZE)-> C.-Shutouke (KO)
(T)
5. (ZE)-> C.-Maegeri ->(ZE)
(P)

III. KUMITE
Kihon Ippon Kumite (sparing półwolny na jeden krok)
*ATAK
Tsuki: J.x2, C.x2
Maegeri: C.x2

IV. OKRES TRENINGU
Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach).

UWAGA!
Tylko dyplom wydany przez PZKT jest potwierdzeniem zdanego egzaminu.

SHICHI (7) KYU

I. KATA
Heian Nidan (Nr 2)

II. KIHON

1. (ZE)->
  J.-Oizuki (ZE)
(P)
2. (ZE)->
  J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE)
(T)
3. (ZE)->
  C.-Soto Udeuke (ZE), J.-Gyakuzuki (ZE)
(P)
4. (ZE)->
  C.-Uchi Udeuke (ZE), J.-Gyakuzuki (ZE)
(P)
5. (ZE)->
  C.-Shutouke (KO)
(T)
6. (ZE)->
  J.-Maegeri ->(ZE)
(P)
7. (KI)->
X
J.-Yoko Keage ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę
(B)
8. (KI)->
X
C.-Yoko Kekomi ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę
(B)

III. KUMITE
Kihon Ippon Kumite (sparing półwolny na jeden krok)
*ATAK
Tsuki: J.x2, C.x2
Maegeri: C.x2
Yokogeri: C.x2

IV. OKRES TRENINGU
Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

UWAGA!
Tylko dyplom wydany przez PZKT jest potwierdzeniem zdanego egzaminu.


ROKU (6) KYU

I. KATA
Heian Sandan (Nr 3)

II. KIHON

1. (ZE)->   Oizuki Sanbonzuki (ZE)
* J.x1, C.x2
(P)
2. (ZE)->   J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE)
(T)
3. (ZE)->   C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI)
(P)
4. (ZE)->   C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE)
(P)
5. (KI)->   C.-Shutouke (KO), C.-Nukite (ZE)
(T)
6. (PW)->   Kizami Zuki, Gyakuzuki
(PWP)
7. (ZE)->   Maegeri Rengeri ->(ZE)
* C.x1, J.x1
(P)
8. (O)(ZE)->   C.-Mawashigeri ->(ZE)
(P)
9. (KI)-> X J.-Yoko Keage ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę
(B)
10. (KI)-> X C.-Yoko Kekomi (KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę
(B)
11. (ZE)->   C.-Maegeri, J.-Oizuki (ZE)
(P)

II. KUMITE
Kihon Ippon Kumite (sparing półwolny na jeden krok)
*ATAK
Tsuki: J.x2, C.x2
Maegeri: C.x2
Yokogeri: C.x2
Mawashigeri: J.x2

IV. OKRES TRENINGU
Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

UWAGA!
Tylko dyplom wydany przez PZKT jest potwierdzeniem zdanego egzaminu.

GO (5) KYU

I. KATA
Heian Yondan (Nr 4)

II. KIHON

1.
(ZE)->   Oizuki Sanbonzuki (ZE)
* J.x1, C.x2
(P)
2.
(ZE)->
  J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE)
(T)
3.
(ZE)->
  C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI)
(P)
4.
(ZE)->
  C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE)
(P)
5.
(KI)->   C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri,
C.-Nukite (ZE)
(T)
6.
(ZE)->
  Maegeri Rengeri ->(ZE)
* C.x1, J.x1
(P)
7.
(O)(ZE)->   C.-Mawashigeri Rengeri ->(ZE)
* C.x1, J.x1
(P)
8.
(KI)-> X J.-Yoko Keage ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę
(B)
9.
(KI)->
X
C.-Yoko Kekomi (KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę
(B)
10.
(O)(ZE)->
  C.-Ushirogeri ->(ZE)
(P)
11.
(O)(ZE)->   C.-Maegeri, C.-Mawashigeri,
C.-Gyakuzuki (ZE)
(P)

III. KUMITE
Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)
*ATAK
Kizamizuki: J.x2
Gyakuzuki: J.x2, C.x2
Kizami Maegeri: C.x2
Maegeri: C.x2

W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika)
SEN (na początku ataku)
 a) Kake-no-sen (przed atakiem fizycznym)
 b) Tai-no-sen (w czasie ataku fizycznego)

GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika)
 a) Amashi-waza (przesunięcie ciała)
 b) Uke-waza (bloki)

IV. UDOKUMENTOWANY START W MIN. 3 ZAWODACH KLUBOWYCH (potwierdzony w paszporcie PZKT)

V. OKRES TRENINGU
Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

UWAGA!
Tylko dyplom wydany przez PZKT jest potwierdzeniem zdanego egzaminu.


YON (4) KYU

I. KATA
Heian Godan (Nr 5)

II. KIHON
1.
(ZE)->   Oizuki Sanbonzuki (ZE)
* J.x1, C.x2
(P)
2.
(ZE)->
  J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE)
(T)
3.
(ZE)->   C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI),
J.-Tate Urakenuchi (KI)
(P)
4. (ZE)->
  C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE)
(P)
5.
(KI)->   C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri,
C.-Nukite (ZE)
(T)
6.
(ZE)->   Maegeri Rengeri ->(ZE)
* C.x1, J.x1
(P)
7.
(O)(ZE)->   C.-Mawashigeri Rengeri ->(ZE)
* C.x1, J.x1
(P)
8.
(KI)-> X J.-Yoko Keage ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę
(B)
9.
(KI)-> X C.-Yoko Kekomi (KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę
(B)
10.
(O)(ZE)->
  C.-Ushirogeri ->(ZE)
(P)
11.
(O)(ZE)->   C.-Maegeri, C.-Yoko Kekomi,
C.-Gyakuzuki (ZE)
(P)

III. KUMITE
Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)
*ATAK
Kizamizuki: J.x2
Gyakuzuki: J.x2, C.x2
Kizami Maegeri: C.x2
Maegeri: C.x2
Yokogeri: C.x2

W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika)

SEN (na początku ataku)
 a) Kake-no-sen (przed atakiem fizycznym)
 b) Tai-no-sen (w czasie ataku fizycznego)

GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika)
 a) Amashi-waza (przesunięcie ciała)
 b) Uke-waza (bloki)

IV. UDOKUMENTOWANY START W MIN. 3 ZAWODACH KLUBOWYCH (potwierdzony w paszporcie PZKT)

V. OKRES TRENINGU
Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

UWAGA!
Tylko dyplom wydany przez PZKT jest potwierdzeniem zdanego egzaminu.

SAN (3) KYU

I. KATA
Bassai Dai (Nr 1)

II. KIHON
1.
(ZE)->   Oizuki Sanbonzuki (ZE)
* J.x1, C.x2
(P)
2.
(ZE)->
  J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE)
(T)
3.
(ZE)->
  C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI),
J.-Tate Urakenuchi (KI)
(P)
4.
(KI)->   C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri,
C.-Nukite (ZE)
(T)
5.
(ZE)->
  C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE)
(P)
6.
(O)(ZE)->   Maegeri Rengeri ->(ZE)
* C.-Kizami Maegeri, J.-Maegeri
(P)
7.
(O)(ZE)->   Mawashigeri Rengeri ->(ZE)
* C.-Kizami Mawashigeri, J.-Mawashigeri
(P)
8.
(KI)-> X J.-Yoko Keage ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę
(B)
9.
(KI)-> X J.-Yoko Kekomi ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę
(B)
10.
(O)(ZE)->
  C.-Ushirogeri ->(ZE)
(P)
11.
(O)(ZE)->   C.-Yoko Kekomi, C.-Mawashigeri,
C.-Gyakuzuki (ZE)
(P)
12.
(O)(ZE)->   C.-Mawashigeri, C.-Yoko Kekomi,
C.-Gyakuzuki (ZE)
(P)
13.
(W)(ZE)->   J.-Maegeri - w przód
J.-Yoko Keage - w bok >(ZE)
(M)

III. TEST CELNOŚCI I KONTROLI
Kandydat wykonuje 10 dowolnych ataków z pozycji wolnej (KAMAE) w ruchomy cel trzymany przez egzaminatora. Używa maksymalnej siły i szybkości. Dopuszczalny jest lekki kontakt.

IV. TEST KIME
Kandydat wykonuje 6 dowolnych ataków na dużą tarczę (3 ręczne, 3 nożne).

V. TEST SIŁY I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
Wg uznania egzaminatora.

VI. KUMITE
a) Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)
*ATAK
Oizuki: J.x1
Kizamizuki: J.x1
Gyakuzuki: J.x1, C.x1
Kizami Maegeri: C.x1
Maegeri: C.x1
Yokogeri: C.x1
Mawashigeri: J.x1

W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika)

SEN (na początku ataku)
 a) Kake-no-sen (przed atakiem fizycznym)
 b) Tai-no-sen (w czasie ataku fizycznego)

GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika)
 a) Amashi-waza (przesunięcie ciała)
 b) Uke-waza (bloki)

b) Jiyu Kumite - 2 walki sędziowane wg przepisów ITKF

VII. UDOKUMENTOWANY START W MIN. 3 ZAWODACH, W TYM 1 RANGI OKRĘGOWYCH PZKT (potwierdzony w paszporcie PZKT)

VIII. OKRES TRENINGU
Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

UWAGA!
Tylko dyplom wydany przez PZKT jest potwierdzeniem zdanego egzaminu.


NI (2) KYU

I. KATA
Jion

II. KIHON
1.
(ZE)->   Oizuki Sanbonzuki (ZE)
* J.x1, C.x2
(P)
2.
(ZE)->
  J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE)
(T)
3.
(ZE)->   C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI),
J.-Tate Urakenuchi (KI)
(P)
4.
(KI)->   C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri,
C.-Nukite (ZE)
(T)
5.
(ZE)->
  C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE)
(P)
6.
(O)(ZE)->   Maegeri Rengeri ->(ZE)
* C.-Kizami Maegeri, J.-Maegeri
(P)
7.
(O)(ZE)->   Mawashigeri Rengeri ->(ZE)
* C.-Kizami Mawashigeri, J.-Mawashigeri
(P)
8.
(KI)-> X J.-Yoko Keage ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę
(B)
9.
(KI)-> X J.-Yoko Kekomi ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę
(B)
10.
(O)(ZE)->
  C.-Ushirogeri ->(ZE)
(P)
11.
(O)(ZE)->   C.-Yoko Kekomi, C.-Mawashigeri,
C.-Gyakuzuki (ZE)
(P)
12.
(O)(ZE)->
  C.-Mawashigeri, C.-Yoko Kekomi,
C.-Gyakuzuki (ZE)
(P)
13.
(W)(ZE)->   J.-Maegeri - w przód
J.-Yoko Kekomi - w bok >(ZE)
(M)

III. TEST CELNOŚCI I KONTROLI
Kandydat wykonuje 10 dowolnych ataków z pozycji wolnej (KAMAE) w ruchomy cel trzymany przez egzaminatora. Używa maksymalnej siły i szybkości. Dopuszczalny jest lekki kontakt.

IV. TEST KIME
Kandydat wykonuje 6 dowolnych ataków na dużą tarczę (3 ręczne, 3 nożne).

V. TEST SIŁY I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
Wg uznania egzaminatora.

VI. KUMITE
a) Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)
*ATAK
Oizuki: J.x1
Kizamizuki: J.x1
Gyakuzuki: J.x1, C.x1
Kizami Maegeri: C.x1
Maegeri: C.x1
Yokogeri: C.x1
Mawashigeri: J.x1
Ushirogeri: C.x1

W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika)

SEN (na początku ataku)
 a) Kake-no-sen (przed atakiem fizycznym)
 b) Tai-no-sen (w czasie ataku fizycznego)

GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika)
 a) Amashi-waza (przesunięcie ciała)
 b) Uke-waza (bloki)

b) Jiyu Kumite - 2 walki sędziowane wg przepisów ITKF

VII. UDOKUMENTOWANY START W MIN. 3 ZAWODACH, W TYM 1 RANGI OKRĘGOWYCH PZKT (potwierdzony w paszporcie PZKT)

VIII. OKRES TRENINGU
Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

UWAGA!
Tylko dyplom wydany przez PZKT jest potwierdzeniem zdanego egzaminu.


ICHI (1) KYU

I. KATA
Kanku Dai

II. KIHON
1.
(ZE)->   Oizuki Sanbonzuki (ZE)
* J.x1, C.x2
(P)
2.
(ZE)->
  J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE)
(T)
3.
(ZE)->   C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI),
J.-Tate Urakenuchi (KI)
(P)
4.
(KI)->   C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri,
C.-Nukite (ZE)
(T)
5.
(ZE)->
  C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE)
(P)
6.
(O)(ZE)->   Maegeri Rengeri ->(ZE)
* C.-Kizami Maegeri, J.-Maegeri
(P)
7.
(O)(ZE)->   Mawashigeri Rengeri ->(ZE)
* C.-Kizami Mawashigeri, J.-Mawashigeri
(P)
8.
(KI)-> X J.-Yoko Keage ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę
(B)
9.
(KI)-> X J.-Yoko Kekomi ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę
(B)
10.
(O)(ZE)->
  C.-Ushirogeri ->(ZE)
(P)
11.
(O)(ZE)->
  C.-Yoko Kekomi, C.-Mawashigeri,
C.-Gyakuzuki (ZE)
(P)
12.
(O)(ZE)->   C.-Mawashigeri, C.-Yoko Kekomi,
C.-Gyakuzuki (ZE)
(P)
13.
(W)(ZE)->   J.-Maegeri - w przód
J.-Yoko Keage - w bok
J.-Yoko Kekomi - w bok ->(ZE)
(M)

III. TEST CELNOŚCI I KONTROLI
Kandydat wykonuje 10 dowolnych ataków z pozycji wolnej (KAMAE) w ruchomy cel trzymany przez egzaminatora. Używa maksymalnej siły i szybkości. Dopuszczalny jest lekki kontakt.

IV. TEST KIME
Kandydat wykonuje 6 dowolnych ataków na dużą tarczę (3 ręczne, 3 nożne).

V. TEST SIŁY I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
Wg uznania egzaminatora.

VI. KUMITE
a) Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)
*ATAK
Oizuki: J.x1
Kizamizuki: J.x1
Gyakuzuki: J.x1, C.x1
Kizami Maegeri: C.x1
Maegeri: C.x1
Yokogeri: C.x1
Mawashigeri: J.x1
Ushirogeri: C.x1

W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika)
Dowolny wybór: SEN (na początku ataku) lub GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika).

b) Jiyu Kumite - 2 walki sędziowane wg przepisów ITKF

VII. UDOKUMENTOWANY START W MIN. 3 ZAWODACH, W TYM 1 RANGI OKRĘGOWYCH PZKT (potwierdzony w paszporcie PZKT)

VIII. OKRES TRENINGU
Cztery miesiące treningu (udział w minimum 32 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

UWAGA!
Tylko dyplom wydany przez PZKT jest potwierdzeniem zdanego egzaminu.

SHO (1) DAN

I. KATA
1. Obowiązkowe: Enpi, Tekki Shodan, Heian nr 1-5.

2. Do wyboru: Bassai Dai, Jion, Kanku Dai.

II. KIHON

1.
(ZE)->   Oizuki Sanbonzuki (ZE)
* J.x1, C.x2
(P)
2.
(ZE)->   J.-Ageuke (ZE), C.-Kizami Maegeri,
C.-Gyakuzuki (ZE)
(T)
3.
(ZE)->   C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI),
J.-Tate Urakenuchi (KI), C.-Gyakuzuki (ZE)
(P)
4.
(ZE)->   C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri,
C.-Nukite (ZE)
(T)
5.
(ZE)->   C.-Uchi Udeuke (ZE),
/J.-Kizamizuki\
\C.-Kizami Maegeri/
C.-Gyakuzuki (ZE)
(P)
6.
(O)(ZE)->   Maegeri Rengeri ->(ZE)
* C.-Kizami Maegeri, J.-Maegeri
(P)
7.
(O)(ZE)->   Mawashigeri Rengeri ->(ZE)
* C.-Kizami Mawashigeri, J.-Mawashigeri
(P)
8.
(KI)-> X J.-Yoko Keage ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę
(B)
9.
(KI)-> X J.-Yoko Kekomi ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę
(B)
10.
(ZE)->   C.-Kizami Yoko Kekomi, C.-Mawashigeri,
C.-Gyakuzuki (ZE)
(P)
11.
(O)(ZE)->   C.-Kizami Mawashigeri, C.-Kizami Yoko Kekomi,
J.-Oizuki (ZE)
(P)
12.
(W)(ZE)->
 

J.-Maegeri - w przód
J.-Yoko Keage - w bok
C.-Yoko Kekomi - w bok
J.-Mawashigeri - w przód
C.-Ushirogeri - w przód ->(ZE)

(M)

III. TEST CELNOŚCI I KONTROLI
Kandydat wykonuje 10 dowolnych ataków z pozycji wolnej (KAMAE) w ruchomy cel trzymany przez egzaminatora. Używa maksymalnej siły i szybkości. Dopuszczalny jest lekki kontakt.

IV. TEST KIME
Kandydat wykonuje 6 dowolnych ataków na dużą tarczę (3 ręczne, 3 nożne).

V. TEST SIŁY I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
Wg uznania egzaminatora.

VI. KUMITE
a) Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)
*ATAK
Oizuki: J.x1
Kizamizuki: J.x1
Gyakuzuki: J.x1, C.x1
Kizami Maegeri: C.x1
Maegeri: C.x1
Yokogeri: C.x1
Mawashigeri: J.x1
Ushirogeri: C.x1

W obronie zastosowanie SEN lub GO-NO-SEN wg uznania zdającego
* UWAGA - ataki są wykonywane w dowolnej kolejności bez zapowiedzi!

b) Jiyu Kumite - 3 walki sędziowane wg przepisów ITKF

VII. UDOKUMENTOWANY START W MIN. 3 ZAWODACH, W TYM 1 RANGI MISTRZOSTW POLSKI PZKT (potwierdzony w paszporcie PZKT)

VIII. OKRES TRENINGU
Jeden rok treningu (udział w minimum 100 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

UWAGA!
Tylko dyplom wydany przez PZKT jest potwierdzeniem zdanego egzaminu.


NI (2) DAN

I. KATA
1. Obowiązkowe: Gankaku, Tekki Nidan.
2. Do wyboru: Bassai Dai, Jion, Kanku Dai, Enpi.

II. KIHON

1.
(PW)->   J.-Kizamizuki (ZE), KWP
Oizuki Sanbonzuki (ZE) ->(PW)
*Sanbonzuki: J.x2, C.x2
(P)
2.
(O)(PW)->   PWP J.-Kizamizuki (ZE), C.-Maegeri,
J.-Oizuki (ZE) ->(PW)
(T)
3.
(KI)->
X J.-Yoko Keage, C.-Yoko Kekomi ->(KI)
(P)
4.
(PW)-> KWT J.-Ageuke (ZE), C.-Mawashigeri,
J.-Yoko Urakenuchi (KI), KWP
J.-Oizuki (ZE) ->(PW)
(T)
5.
(W)(PW)->   J.-Maegeri - w przód,
J.-Yoko Keage - w bok,
C.-Yoko Kekomi - w bok,
C.-Mawashigeri - w przód,
C.-Ushirogeri - w tył ->(PW)
(P)

III. TEST CELNOŚCI I KONTROLI
Kandydat wykonuje 10 dowolnych ataków z pozycji wolnej (KAMAE) w ruchomy cel trzymany przez egzaminatora. Używa maksymalnej siły i szybkości. Dopuszczalny jest lekki kontakt.

IV. TEST KIME
Kandydat wykonuje 6 dowolnych ataków na dużą tarczę (3 ręczne, 3 nożne).

V. TEST SIŁY I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
Wg uznania egzaminatora.

VI. KUMITE
a) Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)
*ATAK
Kizamizuki: J.x2
Gyakuzuki: J.x2, C.x2
Kizami Maegeri: C.x2
Maegeri: C.x2
Kizami Mawashigeri: J.x2
Mawashigeri: J.x2
Ushirogeri: C.x2

W obronie zastosowanie SEN lub GO-NO-SEN wg uznania zdającego
* UWAGA - ataki są wykonywane w dowolnej kolejności bez zapowiedzi!

b) Jiyu Kumite - 3 walki sędziowane wg przepisów ITKF

VII. UDOKUMENTOWANY START W MIN. 3 ZAWODACH, W TYM 1 RANGI MISTRZOSTW POLSKI PZKT (potwierdzony w paszporcie PZKT)

VIII. SAMOOBRONA
1. Obrona przed nożem, kijem, pałką.
2. Obrona z pozycji siedzącej na podłodze lub krześle.
3. Obrona przed chwytem za rękę, przed duszeniem itp.

IX. OKRES TRENINGU
Dwa lata treningu (udział w minimum 200 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

UWAGA!
Tylko dyplom wydany przez PZKT jest potwierdzeniem zdanego egzaminu.


SAN (3) DAN

I. KATA
1. Obowiązkowe: Hangetsu, Jitte, Tekki Sandan.
2. Do wyboru: Bassai Dai, Jion, Kanku Dai, Enpi, Gankaku.

II. KUMITE
a) Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)
*ATAK
Kizamizuki: J.x2
Gyakuzuki: J.x2, C.x2
Kizami Maegeri: C.x2
Maegeri: C.x2
Kizami Mawashigeri: J.x2
Mawashigeri: J.x2
Ushirogeri: C.x2

W obronie zastosowanie SEN lub GO-NO-SEN wg uznania zdającego
* UWAGA - ataki są wykonywane w dowolnej kolejności bez zapowiedzi!

b) Jiyu Kumite - 3 walki sędziowane wg przepisów ITKF

* UWAGA - ze szczególnym zastosowaniem swojego ulubionego timingu z grupy SHIKAKE-WAZA (wybór timingu) tzn.
1. SASOI-WAZA (zwody)
2. RENZOKU-KOGEKI-WAZA (kombinacje, kontynuacja ataku)
3. KUZUSHI-WAZA (podcięcia)

III. UDOKUMENTOWANY START W MIN. 3 ZAWODACH, W TYM 1 RANGI MISTRZOSTW POLSKI PZKT (potwierdzony w paszporcie PZKT)

IV. SAMOOBRONA
Wybrane przez egzaminatora elementy samoobrony.

V. OKRES TRENINGU
Trzy lata treningu (udział w minimum 300 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

UWAGA!
Tylko dyplom wydany przez PZKT jest potwierdzeniem zdanego egzaminu.