Informacje dotyczące członków klubu KKT Kumade

 

Regulamin przyjęcia do klubu (skrót) i numer konta
Deklaracja członkowska
Zgoda na przetwarzanie danych (RODO)
Klauzula informacyjna (RODO)
Oświadczenie o stanie zdrowia - dziecko
Oświadczenie o stanie zdrowia - dorosły  
Oświadczenie posiadania NNW
Wykaz lekarzy sportowych w Toruniu
Wniosek o nadanie licencji zawodnika
Oferta ubezpieczenia NNW
Dane do zawarcia ubezpieczenia NNW
Oświadczenie (RODO) do ubezpieczenia NNW

 

                                       

EGZAMINY

Karta zgłoszenia na egzamin                                 

                                       

                                   

ZAWODY - Informacje dotyczące zawodników klubu KKT Kumade

Zgoda rodzica / opiekuna na wyjazd na zawody      

             

 

OBOZY - Informacje dotyczące obozów wyjazdowych klubu KKT Kumade

 

Karta kwalifikacyjna uczestnika - Brenna 2019        
Ekwipunek obozowy 
Karta kwalifikacyjna uczestnika - Toruń 2019