Informacje dotyczące członków klubu KKT Kumade

 

Regulamin przyjęcia do klubu (skrót) i numer konta
Deklaracja członkowska
Oświadczenie o stanie zdrowia - dziecko
Oświadczenie o stanie zdrowia - dorosły  
Oświadczenie posiadania NNW
Wykaz lekarzy sportowych w Toruniu
Wniosek o nadanie licencji zawodnika
Oferta ubezpieczenia NNW
Dane do zawarcia ubezpieczenia NNW

 

                                       

EGZAMINY

Karta zgłoszenia na egzamin                                          

                                   

ZAWODY - Informacje dotyczące zawodników klubu KKT Kumade

 

Zgoda rodzica / opiekuna na wyjazd na zawody             

 

OBOZY - Informacje dotyczące obozów wyjazdowych klubu KKT Kumade

 

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku Stegna 2018         

 

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku Toruń  2018          

 

 

Ekwipunek obozowy Stegna 2018