KUMADE     
2018-09-05
OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE NNW

 

 

 

Przypominamy, że zgodnie ze Statutem KKT KUMADE wszyscy członkowie
ćwiczący w Naszym Klubie zobowiązani są posiadać ubezpieczenie
NNW, obejmujące swym zakresem uprawianie karate.
Ubezpieczyć się można we własnym zakresie (skan polisy należy
dostarczyć do Biura Klubu) lub grupowo przez Klub.
Jak co roku Firma Metix Finance przygotowała dla naszych 
członkow ofertę ubezpieczenia.
Oferta polisy znajduje się na stronie
www.karatekumade.com w zakładce POBIERZ
Osoby, które będą chciały skorzystać z ubezpieczenia 
indywidualnie proszę o bezpośredni kontakt z Agentem.
Ubezpieczenie grupowe (składka roczna w wysokości 30zł)
dotyczy zdarzeń związanych z uprawianiem karate w KKT KUMADE.
Osoby zainteresowane tym wariantem proszę o kontakt z Biurem Klubu.

Przypominamy, że zgodnie ze Statutem KKT KUMADE wszyscy członkowie ćwiczący w Naszym Klubie

zobowiązani są posiadać ubezpieczenie NNW, obejmujące swym zakresem uprawianie karate.

Ubezpieczyć się można we własnym zakresie (skan polisy należy dostarczyć do Biura Klubu) lub grupowo

przez Klub. Jak co roku Firma Metix Finance przygotowała dla naszych członkow ofertę ubezpieczenia.

Oferta polisy znajduje się na stronie www.karatekumade.com w zakładce POBIERZ

Osoby, które będą chciały skorzystać z ubezpieczenia indywidualnie proszę o bezpośredni kontakt z Agentem.

Ubezpieczenie grupowe (składka roczna w wysokości 35zł) dotyczy zdarzeń związanych z uprawianiem

karate w KKT KUMADE. Osoby zainteresowane tym wariantem proszę o kontakt z Biurem Klubu.

 


 << wstecz